പ്രണയം ജീവിതം,പ്രണയനഷ്ടം മരണവും....

Tuesday, July 6, 2010

രാത്രിമഴ ....

രാത്രിമഴ കനത്തു പെയ്യുന്നു , എന്റെ മിഴികളും... രാത്രിമഴയെ നീ ഏറെ പ്രണയിച്ചിരുന്നു . നിനക്കോര്‍മ്മയില്ലേ , അങ്ങ് ദൂരെയിരുന്നു നീയും ഇവിടെയിരുന്നു ഞാനും രാമഴയെ ഒന്നായി അനുഭവിച്ചിരുന്ന ആ നല്ല കാലം ? അന്ന് നീ ഫോണിലൂടെ ചൊല്ലിയിരുന്നു നിന്റെ പ്രണയമാണ് ഈ രാമഴ എന്ന് ...ഞാനതില്‍ മുങ്ങി നനഞ്ഞങ്ങിനെ നിര്‍വൃതിയടഞ്ഞിരുന്നു . ഇന്നും രാത്രിമഴ കനത്തു പെയ്യുന്നു , നിന്നോടുള്ള പ്രണയത്താല്‍ ഉള്ളുവിങ്ങി ഞാനും . പക്ഷെ നീ മാത്രം എന്നില്‍ നിന്നും ഒരുപാട് ദൂരെ !!
നീ ഒരിക്കല്‍ പറഞ്ഞവാക്കുകള്‍ ഞാനിവിടെ കടമെടുക്കട്ടെ ..."കാലം മാറിയില്ലേ എന്ന് പറയുന്നതില്‍ അര്‍ഥമില്ല ,മാറുന്നത് കാലമല്ല . നമ്മളാണ് , നമ്മുടെ മനസ്ഥിതിയാണ് ..."
അന്ന് നീ പറഞ്ഞതെത്ര സത്യം . കാലമല്ല ,മാറിയത് നിനക്കെന്നോടുള്ള പ്രണയമാണ് ... പ്രിയനേ , നീ എല്ലാം എത്ര വേഗം മറന്നു !!

1 comment:

  1. മഴ പിന്നെയും പെയ്യുന്നു
    ആ മഴയത്തു നനയാന്‍
    പ്രണയമോ പിന്നെയും
    കാത്തു നില്കുന്നുണ്ട്

    ReplyDelete